در صورتی که تلفن همراه خود را در پرونده فعال نکرده اید لازم است تا پیامکی در بردارنده کد پیگیری ۶ رقمی پرونده را به شماره ۱۰۰۰۲۸۱۲۰۲۰ ارسال کنید، تا همراه شما در پرونده تان فعال شود.

در صورتی که رمزعبور خود را برای ورود به سامانه فراموش کرده اید، شماره تلفن و همراه پرونده خود را فرم زیر وارد نمایید، تا رمزعبور جدیدی توسط سیستم برای شما در نظر گرفته شده و برای همراه تان با یک پیامک ارسال شود.

شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر. نمونه: ۰۲۸۰۰۱۱۲۲۳۳
نمونه: ۰۹۱۲۰۰۱۱۲۲۳