ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های یک ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی یک ماهه محاسبه خواهد شد.
  • برای پیش پرداخت ها ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای پس پرداخت ها هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
تعرفه حجمی ۹۵
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۴GB ۶GB ۸GB ۱۲GB ۱۸GB 24GB
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه --- ۱۳۵,۰۰۰ ریال --- --- --- ---
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه --- --- ۲۰۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۱۴۰,۰۰۰ ریال ---- ۲۲۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
۱ مگا بیت بر ثانیه --- ۱۹۰,۰۰۰ ریال ---- ۲۹۰,۰۰۰ ریال --- ---
۲ مگا بیت بر ثانیه --- ۲۰۰,۰۰۰ ریال --- ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۰۰۰ ریال ---
۴ مگا بیت بر ثانیه --- --- --- ۳۸۰,۰۰۰ ریال ۴۷۰,۰۰۰ ریال ۵۶۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه --- --- --- ۴۴۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۶۲۰,۰۰۰ ریال
تعرفه نامحدود ۹۵ (پیش پرداخت و پس پرداخت)
سرعت گیگ تضمین شده (۱ به ۸) آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۵ ۱۶۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۱۰ ۲۸۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۲۰ ۴۸۵,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۴۰ ۸۴۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۷۹ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه ۱۵۸ ۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه ۳۱۶ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه ترافیک مازاد
سطوح تعرفه
بازه حجم ترافیک (G Byte) تعرفه هر گیگا بایت(ریال) ملاحظات
سطح اول ۱ ≤ حجم ≤۳ ۳۰,۰۰۰ ریال ---
سطح دوم ۳ < حجم ≤۱۰ ۲۲,۰۰۰ ریال تا 3 گيگ مطابق سطح اول و مابقي مطابق سطح دوم محاسبه مي شود.
سطح سوم ۱۰ < حجم ≤۳۰ ۱۸,۰۰۰ ریال تا 3 گيگ مطابق سطح اول، بيش از 3 تا 10 گيگ مطابق سطح دوم و مابقي مطابق سطح سوم محاسبه مي شود.
سطح چهارم ۳۰ < حجم ۱۵,۰۰۰ ریال تا 3 گيگ مطابق سطح اول، بيش از 3 تا 10 گيگ مطابق سطح دوم، بيش از 10 تا 30 گيگ مطابق سطح سوم و مابقي مطابق سطح چهارم محاسبه مي شود.
تعرفه های غیر حجمی۹۵
پهنای باند حداکثر ترافيک ماهيانه آبونمان ماهيانه
۱ مگا بيت بر ثانيه ۱۷GB ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بيت بر ثانيه ۲۵GB ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بيت بر ثانيه ۳۴GB ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بيت بر ثانيه ۵۰GB ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه ترافیک مازاد تعرفه های غیر حجمی 95 ، به ازای هر گیگابایت ۱۵,۰۰۰ ریال می باشد

  • برای دریافت آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) ماهیانه مبلغ ۵,۰۰۰ تومان اخذ می گردد.
  • تعهد شرکت به تحویل سرویس در خروجی مودم ADSL و بر روی یک کامپیوتر می باشد. اجرای شبکه داخلی و یا تغییر آن مستلزم پرداخت هزینه اجرا و هزینه لوازم مصرفی به طور جداگانه و در قبال دریافت فاکتور می باشد.
کمپین رنگ باران
سرویس پس پرداخت
سرعت پایه سرعت نهایی ترافیک ماهانه قیمت ماهانه مشخصات محصول
128 kbp/s Up to (16 Mbp/s) 1G ۱۵,۰۰۰ ریال فروش به صورت اقساطی - قرارداد شش ماهه
سرویس پیش پرداخت
سرعت پایه سرعت نهایی ترافیک سرویس قیمت سرویس مشخصات محصول
128 kbp/s Up to (16 Mbp/s) 6G ۹۰,۰۰۰ ریال فروش به صورت نقدی - قرارداد شش ماهه

کمپین همسفر
سرویس پس پرداخت
سرعت پایه سرعت نهایی ترافیک ماهانه قیمت ماهانه مشخصات محصول
Up to (1 Mbp/s) Up to (16 Mbp/s) 5G ۹۰,۰۰۰ ریال فروش به صورت اقساطی - قرارداد یکساله -۱۵۰ دقیقه مکالمه درون استانی رایگان ماهانه
سرویس پیش پرداخت
سرعت پایه سرعت نهایی ترافیک سرویس قیمت سرویس مشخصات محصول
Up to (1 Mbp/s) Up to (16 Mbp/s) 30G ۵۰۰,۰۰۰ ریال فروش به صورت نقدی - قرارداد شش ماهه -۳۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی رایگان ماهانه
90G ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال فروش به صورت نقدی - قرارداد یکساله -۴۵۰ دقیقه مکالمه درون استانی رایگان ماهانه

بسته های ترافیکی کوتاه مدت فوتون
حجم دانلود مدت زمان (روز) مبلغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵ گیگ ۱۵ روزه ۸۵,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۱۰۰,۰۰۰ ریال

بسته های ترافیکی یاقوت ۱۲ ماهه با مکالمه رایگان
حجم دانلود مبلغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده هدایا
۲۵ گیگ ۴۷۰,۰۰۰ ریال ۲۵ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
۵۰ گیگ ۸۷۰,۰۰۰ ریال ۵۰ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
۱۰۰ گیگ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
مکالمه رایگان مشمول مکالمات درون استانی می باشد.

بسته های ترافیکی ۱۲ ماهه
حجم دانلود مبلغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵ گیگ ۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰ گیگ ۲۱۰,۰۰۰ ریال
۳۰ گیگ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۶۰ گیگ ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰ گیگ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰ گیگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال